Visszajelzések a munkámról

Alulírott Rácz László, mint az IVM-Bridge Tanácsadó Kft. ügyvezetője kijelentem, hogy Tóth Dezső egyéni vállalkozóként szt vett 2018. május és november közötti időtartamban a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt., mint Megbízó részére az alábbi projektfeladatok végrehajtásában

Megrendelő teljes tevékenységi körére vonatkozó, redundancia mentes folyamati struktúra felállítása, átfogó (az előkészítési, döntési, végrehajtási, ellenőrzési, együttműködési és kommunikációs kötelmeket - szervezeti egységenként - bemutató) folyamattérkép, és a Bkr. előírásainak megfelelő ellenőrzési nyomvonal készítése

Az egyes folyamatokban, a - Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SzMSz) meghatározott lényegi tevékenységek mentén az egyértelmű szervezeti feladatelhatárolás bemutatása, a felelősségek és döntési pontok beazonosítás, valamint amennyiben szükséges, úgy a Szervezeti és Működési Szabályzat és az igazgatósági ügyrendeket érintő módosítási, kiegészítési javaslatok összeállítása

A tevékenységek, folyamatok kockázati pontjainak azonosítása és a működési kockázatok értékelése alapján kockázatkezelési javaslatok megfogalmazása

A működési kockázatok és működtetett kontrollmechanizmusok beazonosítása után a javasolt kontrollpontok definiálása, a vállalati kontrollkörnyezet kialakítására irányuló és hatékony kontrollmechanizmusok működtetését biztosító intézkedések megfogalmazása. Fenti feladatokat Megbízott szerződés szerint teljesítette, amelynek keretében egy integrált kockázatkezelési rendszer alapjainak lerakása is megtörtént a Társaság valamennyi folyamatában beazonosított legfontosabb működési kockázatok beazonosításával és értékelésével, valamint kockázatkezelési akciók beazonosításával

Tóth Dezső kiemelt szaktudásával és mélyreható tapasztalataival elsősorban a folyamatfelmérés son a kockázatok beazonosításában és kiértékelésében, a folyamatokra épített ellenőrzési nyomvonalak kialakításában, megtervezésében, a jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés ellenőrzésében működött közre. Munkavégzését a precizitás és körültekintés jellemezte. A jogszabályok gyakorlati értelmezésével és a legjobb gyakorlatok átadásával jelentősen hozzájárult a teljes projekt sikeréhez.

 

 

 

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.

Rácz László

IVM Kft. ügyvezető, PRO-M Zrt.-nél végzett projektfeladatról
alap
Tóth Dezső
Belsőkontrollrendszer-szakértő
Keressen bizalommal!
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross