szolgáltatás típusa

Belső ellenőrzés

2. Belső ellenőrzés és tanácsadás végzése

A belső ellenőrzési tervben szereplő és soron kívül elrendelt belső ellenőrzések, tanácsadások végzése.

A belső ellenőrzési és tanácsadási tevékenység meghatározott lépéseit a jogszabályok és a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szabályozzák. A Megbízó számára szükség esetén részletes tájékoztatást nyújtok ezekről a tennivalókról, de a továbbiakban természetesen én gondoskodom azok megvalósulásáról.

A szabályozott tételek többek között a megbízólevél, az ellenőrzési program, az értesítés, a megszakítás, a felfüggesztés, az ellenőrzési jelentéstervezet egyeztetése, az észrevételezés elfogadása vagy elutasítása, az egyeztető megbeszélés, az ellenőrzési jelentés lezárása és az ellenőrzés lezárása. A belső ellenőrzési és tanácsadási tevékenység kiterjed a szervezet minden területére és tevékenységére.

A jogszabály többek között az alábbi területeket hangsúlyozza:

  1. az árbevétel és a ráfordítások, a költségek, valamint a várható eredmény tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálata;
  2. a belső kontrollrendszer kiépítése, működése, továbbá a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való megfelelősége, valamint a belső kontrollrendszer működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége,
  3. a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvása és gyarapítása, valamint az elszámolások megfelelősége,
  4. az etikai elvárások és értékek érvényesülésének elősegítése,
  5. a hatékony szervezeti teljesítménymenedzsment és a számonkérhetőség biztosítása.
További szolgáltatásaim
Cikkek, tippek a blogból
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross