szolgáltatás típusa

Belső ellenőrzés

1. Belső ellenőrzési vezetői feladatok végzése

Belső ellenőrzési vezetői szerepben többnyire kizárólag a jogszabályokban részletesen leírt belső ellenőrzési vezető feladatait végzem. Ezt a megoldást többféle helyzet is indokolhatja.

Előfordulhat, hogy a belső ellenőrzési szervezet létszámát egy főben határozza meg a szervezet. Ilyenkor ő egy személyben a vezető és az ellenőr is. A tevékenység megszervezésekor azonban sokszor kiderül, hogy az egy fő kapacitása nem elegendő a tervezett és a soron kívüli ellenőrzések és tanácsadások végzésére. A keletkezett probléma feloldására lehet egy olyan megoldást is választani, hogy a vezetői feladatok kerülnek kiszervezésre.

Több fős szervezet esetén is alkalmazható ez a lehetőség. Ebben az esetben a belső ellenőrzéseket és a tanácsadást akár alkalmazott, akár külsős belső ellenőrök, szakértők végzik – hogy mi az ideális a szervezet számára, az mindig a konkrét helyzettől függ.

Belső ellenőrzési vezetői feladatok:

 • belső ellenőrzési alapszabály készítése;
 • belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
 • a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
 • a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása;
  az ellenőrzések összehangolása;
 • ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a vezető, illetve a vezető érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;
 • lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a megküldése;
 • az éves ellenőrzési jelentés összeállítása;
 • gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók;
 • gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, esetleg a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
 • biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról;
 • a szervezet vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni;
 • kialakítani és működtetni a belső ellenőrzési nyilvántartást;
 • a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék.

Stratégiai ellenőrzési terv minta letölthető itt.

További szolgáltatásaim
Cikkek, tippek a blogból
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross