szolgáltatás típusa

Belső ellenőrzés

10. Intézkedési tervek készítése, intézkedési tervben lévő feladatok elvégzése, beszámoló készítése

Előfordul, hogy az ellenőrzött szervezeti egység vagy terület számára nehézséget jelent a belső/külső ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások és javaslatok alapján a hiányosságok megszüntetésére készítendő intézkedési terv összeállítása. Lehetőség van ilyenkor arra, hogy én készítem el az intézkedési tervet. Ezt a szolgáltatást természetesen az összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása érdekében csak olyan esetben vállalhatom, ahol nem én végzem a belső ellenőrzést. Az intézkedési terven túl ugyanígy lehetséges az intézkedési tervek megvalósításának ellenőrzése vagy koordinációja, illetve az ezekről szóló beszámoló készítése is.

A szolgáltatás igénybevételével elkerülhetőek azok a helyzetek, amikor az intézkedési terv elkészítése a szakterületek leterheltsége és/vagy kompetenciahiánya miatt nehezen és határidőn túl készül el, illetve sokszor akár el is marad. Csökkenthető továbbá az a belső ellenőrökre háruló nyomás, mely a szokásjog illetve a kézenfekvőség alapján tőlük várná el a feladat elvégzését. Ez összeférhetetlenséget jelentene számukra, ezért a belső ellenőrzés egyik fő alapelve, a függetlenség sérülne általa.

Példák intézkedési tervekre:

 • Megállapítás
  A …. kockázatfelmérése nem tartalmaz csalásra vonatkozó kockázatot.
 • Javaslat
  Fordítson kiemelt figyelmet a súlyosabb szabálytalanságok (számítógépes és egyéb csalás, korrupció) felmérésére és kezelésére.
 • Intézkedés
  2020 évi kockázatfelmérés terjedjen ki a csalási kockázatra is
 • Határidő
  Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatban rögzített szeptember 30-áig.
 • Felelős
  X-Y vezető
 • Megállapítás
  A jogviszonyban már nem lévő személy, rendszer adminisztrátori jogosultsággal segítette a szervezeti egység munkáját.
 • Javaslat
  Intézkedjen az ….informatikai rendszer hozzáférési jogosultságok felülvizsgálatára és szabályozására.
 • Intézkedés
  A hozzáférési jogosultságok felülvizsgálata, szabályozása.
 • Határidő
  2020.09.30.
 • Felelős
  X-Y vezető
 • Megállapítás
  Jelenleg a …. rögzített adatok és az ügyfélszolgálati tevékenység végzésének eredményességére vonatkozó mutatószámmal nem rendelkezik.
 • Javaslat
  Intézkedjen az eredményességére vonatkozó mutatószám kialakítására, bevezetésére és figyelemmel kísérésére.
 • Intézkedés
  Eredményességére vonatkozó mutatószám kialakítása, bevezetése és figyelemmel kísérése.
 • Határidő
  2020.09.30. utána negyedévente figyelemmel kísérés
 • Felelős
  X-Y vezető
További szolgáltatásaim
Cikkek, tippek a blogból
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross