szolgáltatás típusa

Belső ellenőrzés

4. Belső ellenőrzési kézikönyv készítése, felülvizsgálata

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység munkáját a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével kialakított belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

A jogszabály meghatározza a kézikönyv tartalmát is, melyek az alábbiak:

  1. a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó módszertant és eljárási szabályokat,
  2. a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan leírását,
  3. az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, az alkalmazott iratmintákat,
  4. az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését,
  5. az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást.
További szolgáltatásaim
Cikkek, tippek a blogból
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross