szolgáltatás típusa

Belső ellenőrzés

5. Belső ellenőrzés külső minőségértékelése

A jogszabály alapján előírt külső minőségértékelést végzem el, mellyel a szervezet eleget tehet a jogszabály által rá rótt kötelezettségnek.

A külső minőségértékelést az IIA Normák szerint a belső ellenőrzési tevékenység külső értékelését ötévente legalább egyszer el kell végeztetni. A minőségértékelés során egyrészt véleményt alkotok a belső ellenőrzési tevékenység és a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezet Standardjainak összhangjáról. A véleményalkotáson túl olyan fejlesztési javaslatokat is teszek, melyek az ellenőrzési tevékenység eredményesebb és hatékonyabb végzésének elősegítését célozzák meg.

A külső minőségértékelés egyik módszere az ún. független külső jóváhagyással végzett önértékelés, melynél koordinálom a belső ellenőrzési vezető által dokumentáltan végzett önértékelési folyamatot. Ezt követően megvizsgálom az önértékelést, és jóváhagyom az eredményeket, valamint véleményt adok arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység megfelel a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete Standardjainak.

A külső minőségértékelés másik módszere a teljes külső értékelés, amikor megkérem a szükséges táblázatok és kérdőívek kitöltését, majd áttanulmányozom a vonatkozó dokumentációt, interjú(ka)t folytatok le, és összeállítom az értékelés előzetes eredményét, melyet a belső ellenőrzési vezető véleményez.

Az értékelési folyamat eredményeképpen meghatározásra kerül a belső ellenőrzési tevékenység standardoknak való megfelelése, mely két kategória közül az egyiket jelenti. A lehetséges kategóriák az alábbiak:

  • Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenység gyakorlata, egészében véve, eleget tesz az IIA Standardokban foglalt követelményeknek: „Standardoknak megfelelő”
  • Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenység gyakorlatában tapasztalt hiányosságok hatása olyan jelentős és annyira súlyos, hogy veszélyezteti a belső ellenőrzési tevékenység feladatainak ellátását:  „nem a Standardoknak megfelelő”

Ez esetben a javaslatok alapján a belső ellenőrzési vezetőnek intézkedési tervet szükséges készítenie.

További szolgáltatásaim
Cikkek, tippek a blogból
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross