szolgáltatás típusa

Belső ellenőrzés

6. Átvilágítás

Az átvilágítás célja, hogy a Megbízó által kiválasztott területről elkészüljön egy objektív helyzetkép.

Igény esetén a helyzetkép alapján készülhet egy fejlesztési akcióterv is. Az akcióterv lépéseinek végrehajtása az aktuális állapotból egy kitűzött, jobb célállapotba történő eljutást biztosítja.

Az általam végzett átvilágítás spektruma lefedheti a teljes szervezetet is, de arra is lehetőség van, hogy kizárólag egy vagy néhány kiválasztott területre fókuszáljon.

Jellemző audit területek:

 1. A működéséhez kapcsolódó iratok (alapító okirat, SZMSZ, szerződések, jegyzőkönyvek) áttekintése, véleményezése
 2. A társaság tevékenységének megismerése (pl.: vezetői beszámoló alapján)
 3. Szervezeti felépítés
 4. Az alkalmazott vezetői stratégiák átvilágítása a cégiratok, belső utasítások alapján
 5. A számviteli-pénzügyi működés bizonylat alapú átvilágítása
 6. A beszámolók és annak leltárral történő alátámasztottságának véleményezése
 7. Egyes szabályzatok véleményezése
 8. A folyamatok azonosítása, elemzése
 9. A különböző szervezeti egységek munkájának összehangolása
 10. Egy szervezeti egység vagy folyamat gazdaságossága, hatékonysága vagy eredményessége
 11. Teljesítményértékelés
 12. A tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszerek áttekintése
 13. A költségek, ráfordítások rendszerének elemző vizsgálata
 14. A társaság likviditási helyzete
 15. A társaság peres ügyei
 16. A kiszervezett egyéb háttér tevékenységek vizsgálata (például bérszámfejtés, könyvelés, egyéb)
 17. A társaság működése során felépített ellenőrzési pontok
További szolgáltatásaim
Cikkek, tippek a blogból
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross