szolgáltatás típusa

Belső kontrollrendszer

1. Belső kontrollrendszer kialakítása

Belső kontrollrendszert a szervezeti sajátosságok figyelembevételével a magyarországi államháztartási belső kontroll standardoknak megfelelően alakítom ki.

 • 1. Kontrollkörnyezet
 • 1.1. Célok és szervezeti felépítés
 • 1.2. Belső szabályzatok
 • 1.3. Feladat- és felelősségi körök
 • 1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása
 • 1.5. Humánerőforrás
 • 1.6. Etikai értékek és integritás

 

 • 2. Integrált kockázatkezelési rendszer
 • 2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése
 • 2.2. A kockázatok elemzése és értékelése
 • 2.3. A kockázatok integrált kezelése
 • 2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata
 • 2.5. Súlyos szervezeti integritást sértő események

 

 • 3. Kontrolltevékenységek
 • 3.1. Kontrollstratégiák és módszerek
 • 3.2. Feladatkörök szétválasztása
 • 3.3. A feladatvégzés folytonosság

 

 • 4. Információs és kommunikációs rendszer
 • 4.1. Információ és kommunikáció
 • 4.2. Iktatási rendszer
 • 4.3. Szervezeti integritást sértő események jelentése
 • 5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)
 • 5.1. A szervezeti célok megvalósításának nyomon követése
 • 5.2. A belső kontrollok értékelése
 • 5.3. Belső ellenőrzés

A kialakítást a belső kontrollrendszer átvilágításával kezdem, ami a terjedelemtől függően állhat a vezetők által kitöltött öntesztből, interjúkból és ellenőrzési tevékenységből is. Ennek végeredménye egy táblázat, amely az adott pillanatban lévő belső kontrollrendszer állapotát tartalmazza; mely elemek vannak meg és melyek hiányoznak, valamint melyek működnek megfelelően és melyek azok, amiket fejleszteni szükséges.

Egy példa a felmérést követő adott időpontban lévő belső kontrollrendszerre jellemzőkről Letöltés

Javaslat intézkedési terv készítésére
 1. A belső kontrollrendszer gyorselemzéséből látható, hogy a GtBkr. jogszabálynak való megfelelés érdekében soron kívül szükséges az alábbi kötelezettségek, tevékenységek megfelelő szintre történő emelése és a hiányzó elemek kialakítása:
 2. A szervezeti célok, stratégia meghatározása
 3. Folyamatok rögzítése
 4. Teljesítménymérési rendszer kialakítása, mutatószámrendszer kidolgozása
 5. Etikai kódex kiadása
 6. Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése
 7. A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsági vizsgálatának kialakítása
 8. Információs és kommunikációs rendszer kialakítása
 9. Bejelentőrendszer kialakítása
 10. Nyomonkövetési rendszer kialakítása
 11. Belső ellenőrzés kialakítása
További szolgáltatásaim
Cikkek, tippek a blogból
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross